Redningsskøyta i Galten juli 2002 - foto: Anne Olsen-Ryum
Redningsskøyta i Galten juli 2002 - foto: Anne Olsen-Ryum

Formålet med fredningen er å bevare et viktig fuglefjell med tilhørende plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv som er knyttet til området.

Litt historie fra Galten

Handelsstedet Galten ble grunnlagt i 1840. Der var det butikk, fiskekjøp, gjestgiveri og dit kom russiske pomorskuter for å selge mel og kjøpe fisk.

I 1863 kjøpte August Ferdinand Schumacher deler av Galten, i 1872 resten. Sammen med kona si, Christine, bygde han stedet opp slik at det ble et anseelig fiskevær. Der var det mange og store hus, og rorbuer med plass til 550 mann. De drev som nevnt fiskekjøp og handel og de hadde husdyr.

Under evakueringen og brenningen av Finnmark høsten 1944, ble hele bebyggelsen bortsett fra kirken, brent av den tyske okkupasjonsmakten. Galten ble ikke bygget opp igjen etter krigen.