Stien går fra fjellet Fuglen ved Sørvær til Tarhalsen ved Akkarfjord. Stien er omlag 100 kilometer lang, og er merket i henhold til Den Norske Turistforenings (DNT) merkestandard.

Turstien er ferdigmerket sommeren 2021, og hele turstien er GPS-tracket.

På Hammerfest kommunes hjemmeside finner du mer informasjon om turstien og nedlastbare filer til GPS.