Send søknad om båtplass på e-post til post@hasvik.kommune.no.

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

  • Navn på fartøy
  • Registreringsnummer
  • Lengde og bredde på fartøyet,
  • Navn på eier av fartøyet 
  • Organisasjonsnummer / fødselsdato på eier 
  • Fakturaadresse
  • Tidsrom for ønsket leieavtale

Når du har fått melding om at du blir tildelt plass, er bestillingen registrert i fakturasystemet vårt. Når du ankommer havnen må du ta kontakt med ansvarlig for drift av havnene for å få års-oblatet for plassen utlevert.

Når dette er utført vil vi foreta fakturering for leie av kaiplass og strøm (dersom du har bestilt dette ) i tråd med din bestilling. De som har bestilt sesongplass fiskebåt vil bli fakturert for bestilt periode uavhengig av om plassen blir benyttet elller ikke .