Representanter

Medlem: Raymond Sæther Sjursen

Varamedlem: Kjetil Andreassen