Dette innebærer at kommunen har etablert et team som skal bidra til å sette fokus på å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voske som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. 

Eksempler på personer som kan være særlig utsatt for vold og overgrep er personer med:

  • fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse
  • demens
  • rusproblematikk
  • høy alder
  • sykdom

Når kan jeg ta kontakt med TryggEst?

Det finnes mange former for vold og overgrep. Noen er synlige, mens andre er mindre synlige som for eksempel psykisk vold og økonomiske overgrep. 

Dersom du er bekymret for om noen blir utsatt for vold bør du kontakte TryggEst-teamet for å drøfte din bekymring. Du kan velge å være anonym. Ansatte i Hasvik kommune kan også kontakte teamet. 

Hvordan kan TryggEst hjelpe?

TryggEst-teamet gir råd og veiledning til ansatte og innbyggere, i tillegg til å vurdere og iverksette tiltak. 

TryggEst-teamet i Hasvik kommune består i dag av representanter primært fra rus- og psykatritjenesten, men samarbeider med representanter fra andre tjenester når det trengs.