Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Her kan du se mer informasjon om Kusek - Hasvik kommune.

Hjemmel:

Kommunelovens § 60, 2. avsnitt, samt forskrift fastsatt av Kommunaldepartementet 13. januar 1993.

Mandat:

Kontrollutvalget forestår, på vegne av kommunestyret, det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Utvalget påser at revisjonen fungerer på betryggende måte.

Aktuelt

Valg+logo+artikkel

Valgresultat for kommunestyrevalget 2023

Valgstyret i Hasvik er ferdig med sitt valgoppgjør. 600 av kommunens 793 stemmeberettigede har stemt. Det gir en frammøteprosent på 75,66 %.