Representantskapet

Representant: Raymond Sæther Sjursen

Vararepresentant: Charlotte Hustad