Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunestyret

Klikk på denne hyperlenken for å se kommunestyrets politiske møtekalender

Kommunestyret er det øverste organet i kommunen. 

Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen hvis ikke noe annet følger av lov.

Kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer, ordføreren eller rådmannen innenfor rammene av denne loven eller annen lov. (Kommuneloven §5-3).

Kommunestyret har det øverste ansvaret for å kontrollere kommunens virksomhet. Kommunestyret kan kreve at enhver sak skal legges fram til orientering eller avgjørelse. 

Kommunestyret kan omgjøre vedtak som er truffet av andre folkevalgte organer eller av administrasjonen, hvis disse selv kunne ha omgjort vedtaket. (Kommuneloven § 22-1)

Aktuelt