Hasvik havn - 2018
Hasvik havn - 2018

Manøvreringsforhold og funksjonalitet

Hasvik havn har gode funksjonelle egenskaper. Havnen er beskyttet av to moloarmer på ca. 250 m hver med en moloåpning på midten med bredde ca. 60 m mellom dybdene 8-9 m.

Det er bygget en utenforliggende molo som har skapt gode rolighetsforhold.

Ytre del av havnebassenget har dybder på 6-7 m mens indre del har dybder på 4-5 m. Dybdeforholdene ved industrikaia er ikke tilstrekkelig i forhold til alle båter som er aktuelle.

Beskrivelse av kaier

Hasvik havn er kommunens innfallsport når det gjelder kommunikasjoner. Havnen er derfor både industrihavn og trafikkhavn.