Helsesykepleier

Jobber med barn og unge i alderen 0-20 år. 

Helsestasjon

Helsestasjonen er et gratis tilbud til alle barn 0-5 år og deres familier som eller oppholder seg i kommunen. I tillegg til det faste helsestasjonsporgammet gis det råd og veiledning etter familiens behov. Ved behov henvises det til andre instanser.

Helsestasjonsprogram:

 • 2 uker: Hjemmebesøk av helsesykepleier
 • 6 uker: Konsultasjon hos helsesykepleier og lege. Vaksiner
 • 3 måneder: Konsultasjon hos helsesykepleier. Vaksiner
 • 4 måneder: Konsultasjon hos helsesykepleier.
 • 5 måneder: Konsultasjon hos helsesykepleier. Vaksiner
 • 6 måneder. Konsultasjon hos helsesykepleier og lege.
 • 7-8 måneder: Konsultasjon hos helsesykepleier.
 • 10 måneder: Konsultasjon hos helsesykepleier
 • 12 måneder: Konsultasjon hos helsesykepleier og lege. Vaksiner
 • 15 måneder: Konsultasjon hos helsesykepleier. Vaksine
 • 17-18 måneder: Konsultasjon hos helsesykepleier.
 • 2 år: Konsultasjon hos helsesykepleier og lege.
 • 4 år: Konsultasjon hos helsesykepleier. 

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et tilbud for barn og ungdom i skolealder. Helsesykepleier har kontortid på alle skolene i kommunen.

Skolehelsetjenesten tilbyr:

 • Skolestartundersøkelse (i 1. trinn på barneskolen)
 • Undervisning i grupper og klasser om blant annet fysisk, psykisk og seksuell helse
 • Helsesamtale i 8. trinn
 • Veiing og måling
 • Vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet 
 • Samtaler med elever, individuelt eller i grupper
 • Tverrfaglig samarbeid rundt eleven/familien

Skolehelsetjenesten samarbeider med andre helsetjenester i kommunen, og kan henvise eleven videre ved behov.

Jordmor

Jordmor kommer fra Hammerfest, hun er i Hasvik omtrent en gang i måneden og time bestilles via legekontoret. Les mer om Jordmortjenesten via denne hyperlenken.