Representantskapet

Medlem: Arnfinn Roland

Varamedlem: Steinar Christensen