Hvem kan få TT-kort

TT-kortordningen retter seg mot personer med nedsatt funksjonsevne og på forflytningshemmende som ikke kan bruke ordinær kollektivtransport eller eget kjøretøy. Det er kommunen eller fylkeskommunen som er ansvarlig for ordningen og som fastsetter kriteriene for hvem som kan få TT-kort.

TT-kortet er personlig og kan bare brukes av innehaveren.

Søknad om tildeling av TT-kort

Hasvik kommune tildeler TT-kort for funksjonshemmede to ganger årlig, i januar og i juli.
 
Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til Hasvik helsesenter v/pleie og omsorg eller til sosialkontoret/NAV.

Hvordan søker jeg?

Gå inn på "skjema" nederst på denne siden, og deretter klikk på søknadsskjema. Da blir du flyttet over til vår skjemaportal og du blir bedt om å logge inn med ID-porten.