Elevene har totalt 190 skoledager og undervisningspersonell har totalt 196 arbeidsdager skoleåret 2023/2024.

SFO følger skoleruta. Første dag er 21. august, og siste dag er 21. juni.
Ifølge vedtektene er SFO åpen 7 av ferie- og fridagene til skolen. Dette skoleåret gjelder det 4., 5. og 6. oktober, 29. januar og 26.27. og 28. februar..