Elevene har totalt 190 skoledager og undervisningspersonell har totalt 196 arbeidsdager skoleåret 2022/2023.

SFO følger skoleruta. Første dag er 22. august, og siste dag er 22. juni.
Ifølge vedtektene er SFO åpen 7 av ferie- og fridagene til skolen. Dette skoleåret gjelder det 5., 6. og 7. oktober, 20. februar, og 6., 7. og 8. mars.