Representantskapet

Representant: Lars Hustad

Vararepresentant: Kjell Gunnar Johansen