Medlemmer

Hovedrepresentant: Mona Mauseth

Varamedlemmer

Vararepresentant: Randi Sjursen