Medlemmer

Hovedrepresentant: Siv O. Gamst

Varamedlemmer

Vararepresentant: Roy Mienna