Hasvik kommune har tre definerte friluftsområder ved Kvithellvannet, Sandvika og i Taborshavn. 

Ved Kvithellvannet er det badebrygge/badeplass, fiskeplass og grillsted, samt at turstien ned til Kvithellhula er merket.

Sandvika har grillplass med benker, dusj og toaletter.

I Taborshavn er det grillplass og flytebrygge med landgang.

Turstier og utfartsområder

Det er merket en del turstier i kommunen. Blant disse er Hasvik kommunes bidrag til prosjektet "Fotefar i Nord", en merket sti fra Sandvika til fjellhula i Nordsandfjorden og tursti til Kvithellhula, samt flere merkede turstier i et eget turkart for Sørøya som helhet (som er produsert i samarbeid med Hammerfest kommune).

Kommunen har i tillegg mange populære utfartsområder, både for turgåing, bærplukking, jakt og fiske.

I tillegg kommer alle de ulike treningsmulighetene som finner sted i uorganisert form, som omfatter alt fra gåturer langs vei og turer til fjells, til trening i Tufteparken Hasvik og i treningsrommet på "Gammelskolen" i Breivikbotn.

Satsing på kultur, idrett og friluftsliv

Sørøya, ofte omtalt som «den grønne øya i nord, og storfiskens rike» er omgitt av natur og har uendelige turmuligheter å tilby.

  • Fiske i ferskvann og sjø
  • Jakt etter rype og hare
  • Sanking av bær, sopp og måseegg
  • Snøskuter og ski i vinterhalvåret