Hasvik kommune har tre definerte friluftsområder ved Kvithellvannet, Sandvika og i Taborshavn. 

Ved Kvithellvannet er det badebrygge/badeplass, fiskeplass og grillsted, samt at turstien ned til Kvithellhula er merket.

Sandvika har grillplass med benker, dusj og toaletter.

I Taborshavn er det grillplass og flytebrygge med landgang.

Turstier og utfartsområder

Det er merket en del turstier i kommunen. Blant disse er Hasvik kommunes bidrag til prosjektet "Fotefar i Nord", en merket sti fra Sandvika til fjellhula i Nordsandfjorden og tursti til Kvithellhula, samt flere merkede turstier i et eget turkart for Sørøya som helhet (som er produsert i samarbeid med Hammerfest kommune).

Kommunen har i tillegg mange populære utfartsområder, både for turgåing, bærplukking, jakt og fiske.

Hasvik kommune har gjennomført en kartlegging av all fysisk aktivitet som drives helt eller delvis organisert og kartleggingen viser at det er et godt og variert tilbud.

I tillegg kommer alle de ulike treningsmulighetene som finner sted i uorganisert form, som omfatter alt fra gåturer langs vei og turer til fjells, til trening i Tufteparken Hasvik og i treningsrommet på "Gammelskolen" i Breivikbotn.

Satsing på kultur, idrett og friluftsliv

Satsing på kultur, idrett og friluftsliv er viktig fordi det bidrar til gode opplevelser, trivsel og bedre helse. 

Undersøkelser viser at selv moderate friluftsaktiviteter har positiv helseeffekt, både psykisk og fysisk. Å bo i nærheten av natur og grønne områder, vil også gi en positiv helseeffekt med blant
annet mindre stress, lavere blodtrykk, økt fysisk aktivitet og økt levealder.

Hasvik kommune er i denne sammenheng privilegert. Sørøya, ofte omtalt som «den grønne øya i nord, og storfiskens rike» er omgitt av natur og har uendelige turmuligheter å tilby.

  • Fiske i ferskvann og sjø
  • Jakt etter rype og hare
  • Sanking av bær, sopp og måseegg
  • Snøskuter og ski i vinterhalvåret

Det vil være viktig å fortsette arbeidet, med å sikre attraktive arealer for friluftslivet. Tilrettelegge løyper og områder for friluftslivsaktiviteter, kan gjøre det enklere for mange å delta. Selv om mange som driver friluftsliv i kommunen foretrekker det urørte landskapet, kan en tilrettelegging være nyttig for å få med seg de, som fra før er lite aktiv.