Om tjenesten

Frisklivssentralen er et lavterskeltilbud med fokus på livsstilendring og ivaretakelse av fysisk og psykisk helse. Hos frisklivssentralen er det mulighet for individuell oppfølging gjennom samtale, samt ulike kurs- og aktivitetstilbud i gruppe. I Hasvik består frisklivssentralen av ergoterapeut og fysioterapeut. Det tilbys hjelp til:

  • Å bli mer fysisk aktiv
  • Å få et sunnere kosthold
  • Snus- og røykeslutt
  • Å bli sterke psykisk
  • Samtale knyttet til dine levevaner og livsstilendring

Målgruppen er personer med behov for støtte til endring av levevaner pga. økt risiko for eller begynnende utvikling av sykdom eller lidelse som kan relateres til livsstil, samt befolkningen som helhet.

Hva kan vi tilby?

Tilbudet i Hasvik frisklivsentral varierer basert på forskjellige faktorer. Hvilke gruppe frisklivsentralen er i kontakt med, hvem som jobber i stillingene og årstid spiller på hva frisklivsentralen kan tilby.

Det har blant annet blitt arrangert gruppeturer, bassengtimer, treningsveiledning, ungdomsleker o.l. de siste årene - og dette ønsker vi å fortsette med så langt det lar seg gjøre!

Vi på FFR og Hasvik kommune ønsker å vite mer om behovet til befolkningen, og tar gjerne imot tips til hvordan vi kan være med på en positivt bedring av folkehelsen i Hasvik kommune.