Om tjenesten

Du kan søke til kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift. 

Du behøver heller ikke å følgde den lengste fastsatte parkeringstiden (så sant det ikke er gitt melding om noe annet). Du får vanligvis tillatelse for to til fem år. 

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.

Vilkår - Hvordan søker jeg?

For å søke om parkeringstillatelse må du:

  • Ha legeattest som viser at har vansker med å gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noe lengde
  • Kunne dokumentere at du har et særlig behov for å parkere nærme spesifikke steder som har bosted, arbeidsplass, skole eller i forbindelse med annen aktivitet.

Dersom du søker tillatelse som passasjer, gjelder et tilleggsvilkår om at passasjeren må ha behov for regelmessig hjelp av fører utenfor kjøretøyet. 

Parkeringstillatelsen er personlig, og det er forbudt for andre å benytte denne. For at kortet skal være gyldig når man er passasjer, må kortinnehaver selv være med i bilen ved parkering. 

Søknadsprosess

For å starte søknadsprossen må du før fylle ut et skjema. Det skjemaet finner du nederst på siden under "skjema" - Parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Kommunen henter så inn de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du bli misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

 

Hvis du så skulle være misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen inne en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.