Vi er 2 ansatte på avdelingen.

Arbeidsoppgaver tillagt servicetorget er bl.a.:

  • Møtesekretær for politiske beslutningsorgan
  • Kundebehandling og - betjening
  • Sentralbordtjeneste
  • Postbehandling
  • Informasjonsansvar for kommunens hjemmeside
  • Arkivarbeid og -ansvar
  • Noe saksbehandling
  • Systemansvar for saksbehandlingsprogrammer