Sammen for Sørøya har hatt rent flertall i kommunestyret fra 18. oktober 2023.

Kjell Gunnar Johansen ble valgt som varaordfører fra partiet Sammen for Sørøya.