Kontaktinformasjon

Telefon: 55 55 33 33

 

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.
 

Opplysninger

Ved akutt behov for bistand for nødbolig, stening av strøm m. m kan vi kontaktes på vakttelefon: 955 28 948. Mandag til fredag kl. 09:00 - 15:00

 

Postadresse

Postboks 43, 9590 HASVIK
 

Organisasjonsnummer

994672533
 

Publikumsmottak

Storgata 1, 9590 HASVIK

Åpningstider

​Nye åpningstider for NAV Hasvik grunnet ferieavvikling, klikk her. 

  • Mandag 10:00 - 13:00

Fra kl. 13:00 - 15:00 møter etter avtale, digitale søknader, telefonhenvendelser

  • Tirsdag stengt

Fra kl. 09:00 - 15:00 møter etter avtale, digitale søknader, telefonhendvendelser

  • Onsdag 10:00 - 13:00

Fra kl. 13:00 - 15:00 møter etter avtale, digitale søknader, telefonhenvendelser

  • Torsdag 10:00 - 13:00

Fra kl. 13:00 - 15:00 møter etter avtale, digitale søknader, telefonhenvendelser

  • Fredag stengt

Fra kl. 09:00 - 15:00 møter etter avtale, digitale søknader, telefonhenvendelser