Om tjenesten

Innsatte i fengsel kan søke sosialtjenesten i den kommunen de oppholdt seg i før innsettelsen, om økonomisk sosialhjelp og andre tjenester. Det forutsettes at man først undersøker om fengselsvesenet kan dekke det behovet man har. Pårørende kan få dekket reiseutgifter til fengselsbesøk hvis de ikke har penger til å dekke det selv. Ved løslatelse kan brukeren søke tjenester i den kommunen han/hun velger å oppholde seg.
Tjenesten kan omfatte økonomisk rådgivning og støtte til utgifter som:
  • klær
  • briller og andre hjelpemidler 
  • tannhelsetjeneste
  • kost og losji under permisjoner

 

Ved løslatelse kan sosialtjenesten tilby:
  • klær og sko
  • midlertidig husvære
  • hjelp til mer permanent etablering 

Veiledning - hvordan søker jeg?

For å søke om sosialtjenester når man er innsatt kan man sende en digital søknad eller ta kontakt med NAV Hasvik. Det er viktig at du tar kontakt med den kommunen du i bodde i før arrestasjonen fant sted. Hvis du ikke hadde opphold i Norge da du ble arrestert, kan du henvende deg til arrestasjonskommunen. 

For å sende en elektronisk søknad for økonomisk sosialhjelp, besøk lenken her markert i blått.