Kontaktinformasjon

Telefon: 55 55 33 33

 

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.
 

Opplysninger

Ved akutt behov for bistand for nødbolig, stening av strøm m. m kan vi kontaktes på vakttelefon: 955 28 948. Mandag til fredag kl. 09:00 - 15:00

 

Postadresse

Postboks 43, 9590 HASVIK
 

Organisasjonsnummer

994672533
 

Publikumsmottak

Storgata 1, 9590 HASVIK

Åpningstider

Åpent for selvbetjening, drop-in, avtale møter m.m

Tirsdag og torsdag kl. 10:00 - 13:00
Telefonnummer 55 55 33 33
 

Møter etter avtale

Mandag, onsdag og fredag kl. 09:00 - 15:00
Telefonnummer 55 55 33 33
 

Ved akutte henvendelser

Nødbolig, stenging av strøm m.m.

Telefon 955 28 948 alle dager fra mandag til fredag fra kl. 09:00 - 15:00

NAV har åpent hele døgnet på NAV.no