Hvem kan få?

Du kan be om økonomisk rådgivning:

 • hvis du ikke har midler til å dekke nødvendige behov
 • hvis du får vanskeligheter med å betale regningene og betjene gjelden din
 • når du søker om økonomisk sosialhjelp.

Om tjenesten

NAV tilpasser rådgivningen etter behovene dine. Du kan for eksempel få hjelp til å lage en oversikt over den økonomiske situasjonen din og sette opp et realistisk budsjett.

Du kan også få hjelp til å:

 • få oversikt over din økonomi og gjeld
 • finne ut hvordan du kan redusere utgiftene dine
 • gjøre avtaler med dem du skylder penger til
 • finne opplysninger om dine rettigheter og plikter
 • kontakte namsmannen
 • søke om gjeldsordning

Dette kan du gjøre selv

For at du skal få best mulig hjelp fra NAV, må du legge frem alle nødvendige opplysninger. Da får NAV en helhetlig oversikt og kan komme med forslag til tiltak.

Før møtet med NAV bør du derfor skaffe dokumentasjon som:

 • utskrift av siste fastsetting (tidligere ligning)
 • saldo på alle konti
 • kopi av husleie- eller fremleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter
 • lønnsinntekter og trygdeytelser de siste 3 månedene
 • dokumentasjon på eventuell bostøtte
 • opplysninger om lån, kredittgjeld osv.
 • kvittering for betalt husleie og strøm
 • utgifter til lege, fysioterapi, kiropraktor og tannlege
 • utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass
 • utgifter til forsikring
 • opplysninger om innskudd i spareordninger

Hvis du har fått en «begjæring om utlegg» eller en innkalling til forliksrådet tar du den med.

Veiledning - hvordan ta i bruk tjenesten

For at du skal få best mulig hjelp fra NAVs rådgiver, er det viktig at rådgiveren får nok informasjon til å danne seg et korrekt og helhetlig bilde av økonomien din. Slike opplysninger kan være:

 • Siste skatteoppgjør
 • Saldo på alle konti
 • Kopi av husleie- eller fremleiekontrak for dokumentasjo av boutgifter
 • Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre månedene
 • Dokumentasjon på eventuell bostøtte
 • Opplysninger om lån, kredittgjeld osv.
 • Kvittering for betalt husleie og strøm
 • Utgifter til lege, fysioterapeut, kiropraktor, tannlege osv
 • Utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass
 • Utgifter til forsikring
 • Opplysninger om innskudd i spareordninger