Om tjenesten

Hasvik kommune har i samarbeid med Alta kommune og Finnmarkssykehuset dannet et digitalt FACT-team. FACT-teamet er et tverrfaglig team som består av:

  • psykiater
  • psykologospesialist
  • psykiatrisk sykepleier
  • rusmiddelkonsulent
  • miljøterapeut
  • vernepleier
  • Saksbehandlere fra NAV

Målet med et slikt team er å samle de forskjellige behandlingsressurser under et team og dermed kunne gi pasientene en tverrfaglig og holistisk behandlingsplan hvor alle problemstillingene er tatt i betraktning. For oss i Hasvik kommune betyr det også en mer direkte tilgang til spesialistene i helsevesenet når det gjelder psykiatri.

Om FACT

FACT er en velprøvet behandlingmodell fra Nederland som baserer seg på et mer holistisk menneskesyn. Denne modellen baserer seg på ACT-modellen som står for Assertive Community Treatment. 

For mer informasjon om FACT les på Helsedirektoratet sine sider eller siden til Nasjonalt Kompetansesenter for Psykisk Helsearbeid.