Trygghetsalarmen er en sensor som for eksempel kan bæres i et smykke rundt halsen eller håndleddet.

Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral som formidler kontakt videre til hjemmetjenesten. Hvis alarmen går vil vaktsentralen eller kommunens personell rykke ut, uansett når på døgnet det er.

Hvem kan få trygghetsalarm

Kommunen vurderer om trygghetsalarm vil være en hensiktsmessig del av tjenestene, i samarbeid med den enkelte pasient eller bruker.

Når kommunen vurderer om du skal få trygghetsalarm vil de ofte se på blant annet:

  • Har du en sykdom eller tilstand som medfører akutt behov for hjelp?
  • Er det fare for at du kan falle og skade deg?
  • Har du problemer knyttet til utrygghet eller engstelse?

Hvordan søke om trygghetsalarm

Hvis du har behov for trygghetsalarm kan du søke Hasvik kommune om det. Søknadsskjema finner du nederst på siden under "Skjema"

Når du har søkt, har kommunen plikt til å gi deg en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) enten du får innvilget BPA eller ikke. Vedtaket skal være begrunnet, og inneholde informasjon om klageadgang og klagefrist.

Du kan klage på avgjørelsen

Hvis du får avslag på søknaden din, kan du klage.

Klagen skal sendes til Statsforvalteren, som skal vurdere saken på nytt.