Faktura til oss

Hasvik kommune har sentralt fakturamottak for alle kommunale enheter og avdelinger.  Vi foretrekker å få faktura tilsendt i EHF-format, og vi er registrert i ELMA under 964830711, for levering av faktura via vårt elektroniske aksesspunkt.  Alternativt kan faktura sendes i e-post til okonomi@hasvik.kommune.no, eller i post til Hasvik kommune, postboks 43, 9593 Breivikbotn.

Alle fakturaer som sendes til Hasvik kommune skal merkes med vår referanse.  Fortrinnsvis ber vi om at bestillers ressursnummer benyttes som vår referanse, alternativt skal faktura merkes med bestillers navn.

Hasvik kommunes organisasjonsnr.: 964 830 711

Faktura fra oss

Hovedbankkonto 4912 05 00103 kan benyttes til alle typer innbetalinger uten kid.  Denne kontoen kan benyttes ved innbetaling av krav som ikke er fakturert av oss.
Ved bruk av denne konto, vær vennlig og merk innbetalingen med hva betalingen gjelder.

Bankkonto for innbetaling av fakturerte kommunale krav er 4910 14 91365. Denne konto kan bare benyttes ved bruk av kid. 

Fakturering og innbetaling av kommunale tjenester
Avdelingen sender ut kommunale krav via eget faktureringssystem. Faktura sendes fortrinnsvis som e-faktura direkte til nettbank, for kunder som ikke har reservert seg for dette i sin nettbank.  Krav kan også sendes som Vipps-krav dersom kunden har lagt inn mottak av faktura til Vipps i sin Vipps-konto. Ved utstedelse av papirfaktura og/eller purringer vil betalingsblankett med kid-informasjon medfølge, denne må benyttes for å få betalingen automatisk registrert.  

Henvendelser som gjelder fakturagrunnlaget, må skje direkte til det enkelte tjenesteområdet som har levert fakturerbar tjeneste.


Kommunen har egen bankkonto 4910 14 91365 for innbetaling av kommunale krav med kid.

Det er krav til alle offentlige virksomheter at de skal kunne levere faktura i EHF-format elektronisk. 
Hasvik kommune leverer faktura i EHF-format til alle virksomheter, både offentlige og private, via vårt elektroniske aksesspunkt.

Fakturakopi
Er det behov for kopi av mottatt faktura, vennligst ta kontakt på epost okonomi@hasvik.kommune.no


Efaktura og avtalegiro til private kunder
Hasvik kommune tilbyr eFaktura og avtalegiro. Dersom du ikke allerede mottar faktura fra oss direkte til din nettbank, må du sjekke at du har åpnet nettbanken for mottak av e-faktura («Ja-takk-til-alle-eFakturaer» – les mer her). Du kan også velge å legge faste betalinger til kommunen som avtalegiro i din nettbank. Avtalegiroreferansen er kidnr på sist mottatte faktura.