Om tjenesten

Fysioterapitjenesten er organisert under FFR (Familie, Forebygging og Rehabilitering). Tjenesten består av forebyggende virksomhet og av behandling, habilitering og rehabilitering av skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Kjernekompetansen til en fysioterapeut er bevegelseslære og funksjon.

Fysioterapeuten kan:

  • Trene opp etter eksempelvis operasjon/behandling på institusjon
  • Gjøre undersøkelser, funksjonsutredning og motorisk vurdering
  • Kartlegge og tilrettelegge bolig
  • Vurdere hjelpemiddelbehov, søke på- eller tilpasse hjelpemidler
  • Informere rundt funksjonsutfordringer og trening
  • Utarbeide og oppfølge treningsplaner
  • Gjøre helsefremmende og forebyggende arbeid

 

Samarbeid med NAV

Hos NAV er regelen at "personer som har varig (over to år) og vesentlig innskrenket funksjonsevne pga. sykdom, skade eller lyte, kan få stønad til hjelpemidler fra folketrygden"

En ergo- eller fysioterapeut kan vurdere hjelpemiddelbehovet ditt, tilpasse og gi tips. 

Et hjelpemiddel skal være hensiktsmessig og nødvendig for å bedre evne til å løse praktiske problemer i dagliglivet. Det gis ikke hjelpemidler for smertelindring. Kontakt oss dersom du har spørsmål knyttet til hjelpemidler. For mer informasjon om hjelpemidler, besøk denne hyperlenken markert i blått. 

Sterk og Stødig

Målgruppen for «Sterk og stødig» er hjemmeboende eldre som klarer seg godt i eget hjem uten særlig bistand fra kommunen. De må være i stand til å gå uten hjelpemidler innendørs, men erfarer endringer i bevegelsesfunksjon, ustøhet i enkelte situasjoner, redusert gangfunksjon og som redsel for å falle og/eller har falt.

Alle instruktører av treningsgruppene har vært igjennom «Sterk og stødig» instruktøropplæring. Instruktørene er frivillige og veiledes av lokal fysioterapeut som også har gjennomgått instruktøropplæring. Ta kontakt med vår fysioterapeut for mer informasjon.