Dette forbedrer bosituasjonen for denne gruppen innbyggere, samtidig som det frigjør ordinære kommunale utleieboliger til andre målgrupper.