Representantskapet

I representantskapet sitter det en hovedrepresentant og en vararepresentant for Hasvik kommune:

Representant: Lars Hustad

Vararepresentant: Kjell Gunnar Johansen

Generalforsamlingen

I generalforsamlingen sitter det en hovedrepresentant og en vararepresentant for Hasvik kommune:

Representant: Lars Hustad

Vararepresentant: Kjell Gunnar Johansen