Representanter for Sammen for Sørøya

Lars Hustad, ordfører
Kjell Gunnar Johansen, varaordfører
Mona Mauseth
 

Representanter for Hasvik Arbeiderparti

Arnfinn Roland
Siv Olsen Gamst fom 15.05.2024 - 18.08.2025
Heidi Helene Engfelt permisjon fra 15.05.2024 - 18.08.2025
 

Vararepresentanter for Sammen for Sørøya

Raymond Sæther Sjursen
Lill-Beate Jakobsen
Tor Arne Nilsen
Charlotte Hustad
Magnar Edvin Olsen

Vararepresentanter for Hasvik Arbeiderparti

Frank Arne Ylänen
Siv Olsen Gamst medlem fom 15.05.2024 - 18.08.2025
Elisabeth S. Mikalsen
Ronny Fagerheim Henriksen
Helene Arnesen fom 15.05.2024 - 18.08.2025

Formannskapets møtekalender

Kontaktinformasjon til medlemmene ligger i møtekalenderen under “Medlemmer”.