Samarbeidsutvalget ved Breivikbotn barnehage

Representant: Nils Jørgen Lind

Vararepresentant: Charlotte Hustad

Samarbeidsutvalget ved Hasvik barnehage

Representant: Marlene Jakobsen

Vararepresentant: Tor Andre Antonsen

Samarbeidsutvalget ved Sørvær oppvekstsenter

Representant: Silje Rydheim

Vararepresentant: Andre Henriksen

Samarbeidsutvalget ved Breivikbotn skole

Representant: Jon-Atle Bjørnø

Vararepresentant: Ronny Henriksen

Samarbeidsutvalget ved Hasvik skole

Representant: Lill-Beate Jakobsen

Vararepresentant: Mona Mauseth