Kan jeg få bostøtte?

Ja, hvis du er:

 • over 18 år og ikke i førstegangstjenesten.
 • under 18 år og har barn.

I tillegg må boligen din ha:

 • egen inngang
 • eget bad og toalett
 • kjøkkenløsning
 • mulighet for hvile

Du har ikke rett til bostøtte hvis inntektsgrunnlaget i husstanden din overstiger øvre grense for inntekter. Det gjelder uansett hvor høye boutgiftene dine er. Les mer om inntektsgrense her.

Hvordan søker jeg

Det enkleste er å søke elektronisk. Logg inn med BankID eller annen e-ID her.

Slik skaffer du deg elektronisk ID  (difi.no)

Du må søke på papir hvis

 • det ikke er mulig for deg å søke elektronisk. 
 • du bor i privat kollektiv. Da må du i tillegg fylle ut eget skjema for bokollektiv. Se under.
 • du betaler skatt av barns formue og ønsker fratrekk for dette. Da må du i tillegg fylle ut eget skjema. Se under.
 • en person er registrert på søknadsadressen i folkeregistrert, men bor ikke der. Det kan gjelde studenter som bor på studiestedet eller andre personer som ikke har meldt flytting til Folkeregisteret.  I søknaden må du opplyse om hvem som har flyttet og hvorfor det ikke er meldt flytting til Folkeregisteret. 

Søknadsskjema finner du her.

Vanlige årsaker til avslag

 • Du har for høy inntekt
 • Du har ikke meldt flytting til Folkeregisteret
 • Søknaden mangler dokumentasjon eller opplysninger
 • Du eller andre i husstanden er ikke støtteberettiget
 • Boligen din tilfredsstiller ikke kravene

Søknad og saksgang

Kommunen mottar søknaden din

Har du søkt elektronisk, får kommunen tilgang til søknaden i Husbankens bostøttesystem. Kommunen sjekker da opplysningene du har gitt, og kontrollerer at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon. Leverer du søknaden på papir, er det saksbehandler i kommunen som registrerer søknaden din i systemet.

Husbanken innhenter opplysninger om deg fra offentlige registre 

Hver måned fatter Husbanken vedtak. Før vi fatter vedtak, innhenter vi opplysninger fra blant annet Folkeregisteret, NAV, Skatteetaten og Lånekassen. Her kan du lese mer om hvilke opplysninger vi innhenter og hvordan vi behandler personopplysningene dine.

Søknaden din blir behandlet — du får vedtak

Du får svar på søknaden og eventuelt utbetaling den 20. neste måned. Er den 20. i en helg eller er en helligdag, blir bostøtten utbetalt fredagen før. 

Får du innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke på nytt

Vi viderefører automatisk søknader som får positivt vedtak. Hva du mottar i bostøtte per måned, er avhengig av inntektene dine i søknadsmåneden. Har du variabel inntekt, vil bostøtten også variere.

Bostøtten kan bli beregnet på nytt

Hvis arbeidsgiver, NAV eller andre korrigerer inntekten de har rapportert inn til Skatteetaten én eller flere måneder, beregner vi automatisk bostøtten din på nytt for aktuelle måneder. Vi utbetaler hvis du har fått for lite bostøtte, og krever tilbake hvis du har fått for mye.

Du har plikt til å melde fra om endringer

Du har plikt til å sette deg inn i vedtaket ditt og melde fra hvis det skjer endringer som har betydning for beregningen av bostøtten.

Det blir gjort et etteroppgjør hvert år

Når skatteoppgjøret for inneværende år er klart, blir det gjort en etterkontroll. Hvis det er brukt andre opplysninger om næringsinntekt, kapitalinntekt, utenlandsinntekt eller formue i beregningen av bostøtte enn det skatteoppgjøret viser, beregner vi bostøtten på nytt. Vi utbetaler hvis du fått for lite bostøtte, og krever tilbake hvis du har fått for mye.

Får du bostøtte - har du meldeplikt


Du må melde fra hvis det skjer endringer i opplysningene du har oppgitt i søknaden din. Hvis du flytter, må du sende inn ny søknad.

Dette må du melde i fra om: 

 • Noen flytter ut eller inn i boligen din
 • Endringer i nærings-, kapital- eller utenlandsinntekter
 • Endringer i netto formue
 • Endringer i boutgifter
 • Noen i husstanden blir student
 • Noen i husstanden begynner eller avslutter førstegangstjeneste
 • Nytt kontonummer

Etteroppgjør og bostøtte

Når skatteoppgjøret er klart, får vi opplysninger fra Skatteetaten om de faktiske meldepliktige inntektene dine og netto formuen din. Vi kontrollerer da om du fikk utbetalt riktig bostøtte gjeldende år. Har du fått for lite bostøtte får du en etterbetaling, og har du fått for mye må du betale tilbake. Dette kaller vi et etteroppgjør.

Det er derfor viktig at du passer på at vi har riktige opplysninger, og at du straks melder fra når det skjer endringer.

Mer informasjon om bostøtte

https://www.husbanken.no/person/bostotte/

For information about Bostøtte in english, russian and ukrainian you can see just below under Dokumenter for more.