Måker - foto: Anne Olsen-Ryum
Måker - foto: Anne Olsen-Ryum

Måkene hekker der rovdyr ikke kommer til. På små øyer, holmer og skjær, hekker de rett på grunnfjellet eller i lyngen, mens på fastlandet og på store øyer hekker de i bratte berg med hyller eller oppe på høye steiner. Her må man tenke på sikkerheten og være forsiktig!

Starttidspunktet for verping avhenger av to forhold: mattilgang og vær. I år med mye mat i havet starter hekkingen tidlig og det blir mye egg. Vanligvis begynner måkene å verpe i slutten av april eller begynnelsen av mai.

Måkene legger i alt tre egg, og når alle tre er lagt sier man at måken er fullvorpen. Hvis eggene ikke klekkes, blir ødelagt eller plukket, legger måkene nye egg. Når man sanker måsegg, er det vanlig at i reir hvor det ligger tre egg, får ett egg ligge igjen.

Lover for plukking av måsegg

Ifølge Statsforvalteren sine sider, så er det kun grunneier som har lov til å plukke måsegg.

Grunneieren for det meste av naturen her på Sørøya er eid av FeFo, og de har gjort det til en rettighet for bosatte i kommunen. 

I Finnmark kan du sanke egg og dun fra Gråmåke og Svartbak til og med 25. mai. For gråmåken og svartbaken er det kun lov å ta ett egg fra hvert reir årlig. 

Mer informasjon om egg- og dunsanking kan du se på FeFo sine sider.