Hjemmesykepleien er under Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 førsteledd nr. 6 bokstav a.

 

Hjemmesykepleieren kan veilede deg eller hjelpe deg med for eksempel

Hjemmesykepleien har tjenester alle ukedager mellom kl. 07:30-22:00

  • medisiner og medisinske prosedyrer
  • daglig stell
  • sårbehandling
  • veiledning om kosthold og helsespørsmål
  • praktiske ting som å stå opp, legge deg og toalettbesøk
  • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi og liknende)

 

Krav til søker

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.

Saksbehandling og saksbehandlingstid

Etter søknaden er mottatt, vil kommunen ta kontakt med deg for å avtale tid for et hjemmebesøk. Formålet med besøket er å innhente nødvendige opplysninger for å avgjøre saken. Etter dette blir det fattet et vedtak. Du får alltid en begrunnelse sammen med vedtaket om det kan tenkes at du blir misfornøyd. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å kontakte kommunen innen tre uker.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når du kan vente svar.

Søknadsskjema finner du under "Skjema" nedenfor eller her.

Klage

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage.

Klagen sendes til Statsforvalteren, som skal vurdere saken på nytt.