Hva er et ledsagerbevis?

Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som gis ut til den funksjonshemmede. Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmede fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer samt offentlige transportmidler som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i uten bistand.

Hvem kan få ledsagerbevis?

Ledsagerbevis vil blant annet være aktuelt for personer med: 

  • Bevegelseshemming
  • Hørselshemming
  • Synshemming
  • Utviklinghemming
  • Allergier
  • Funksjonsnedsettelse som følge av sykdom, for eksempel psykiske lidelser, hjertesykdommer, lungesykdommer og annet

Hvordan søker jeg?

Gå inn på "skjema" nederst på denne siden, og deretter klikk på søknadsskjema. Da blir du flyttet over til vår skjemaportal og du blir bedt om å logge inn med ID-porten.