Gebyr for feiing

Gebyr for feiing og tilsyn av fyringsanlegg betales årlig og er ikke knyttet opp mot et bestemt tidspunkt for når du får utført tjenesten. Gebyret dekker tilsyn med fyringsanlegg og feiing av skorsteiner. Gebyret er en kommunal avgift og betales per skorstein og per eiendom. Feieavgiften kommer på 337 kroner pluss 25% merverdiavgift

Feietilsyn juli - oktober 2023

Følgende melding fra Hasvik Brannvesen 07.07.23 kl. 16:00 ble sendt ut på SMS og e-post til alle boligeiere og leiere i Hasvik kommune. 

 

Brannforebygg AS vil igangsette tilsyn i Hasvik kommune fra uke 28 og ut oktober 2023.

I henhold til forskrift om brannforebygging fra 01.01.2016 vil behov for feiing vurderes ut ifra en risikovurdering basert på fyringsmønster, sotmengde og samtale med boligeier under tilsynet.

Nærmere informasjon om klargjøring før feiing vil bli gitt under tilsynet. 

Tilsynet vil vare i omtrent 30 - 45 minutter hvor det vil være gjennomgang av røykløp, ildsted, brannvarsling, brannslukking samt generelt om brannsikkerhet i bolig.

MERK: Boligeiere som ikke er tilstede under uanmeldt besøk i sommer vil innen oktober 2023 få SMS med avtale om fast tidspunkt.

 

Kontaktinfo feier

post@brannforebygg.no

Telefon: 95170219 / 99858587 (telefon er betjent kl. 08:00 - 16:00 alle hverdager)