Brannberedskap

Brannberedskapen består av brannbil i Breivikbotn og branntilhengere i Hasvik og Sørvær. I tillegg er det inngått avtale om bruk av Avinor's brannbil på Hasvik.

De 3 tettstedene har alle 4-5 brannkonstabler hver, mens det er 2 utrykningsledere i Hasvik og 1 i Breivikbotn.

Mange av brannkonstablene er med i «Mens du venter på ambulansen» som akutthjelpere. Utdanningen skjer gjennom Norsk Luftambulanse med årlig oppfriskning og skal være førsteinnsats før ambulansen kommer. Alle 3 stedene er oppsatt med akuttutstyr som for eksempel hjertestarter og oksygen.

 

Alarmering skjer fra 110-sentralen via Nødnettet hvor alle brannkonstabler bærer nødnett-terminal.