Tre av disse dagene er fastlagt i barnehageruta, mens de to øvrige fastsettes av barnehageeier.

De foresatte skal informeres om fastsetting av de to bevegelige kurs- og planleggingsdagene minimum 3 uker i forkant av avvikling.

Barnehageruta kan lastes ned i pdf-format ved å klikke på "Dokumenter" litt lengre ned på denne siden.