Tre av disse dagene er fastlagt i barnehageruta, mens de to øvrige fastsettes av barnehageeier.

Det avsettes to kurs- og planleggingsdager til for de ansatte i løpet av barnehageåret som annonseres med 3 ukers varsel.

Den ene vil ligge mandag eller tirsdag i uke 40, samtidig som skolen.