Om søknadsprosessen

Som hovedregel blir det gitt plass til barn i 1.- 4.klasse som begynner ved oppstart. 

Funksjonshemmede barn i 1.-7.klasse har fortrinn etter særskilt vurdering. 

Dersom søkere må prioriteres legges følgende til grunn: 

  • De yngste barna 
  • Barn med SFO som barnevernstiltak 
  • Barn med særskilte behov i 1.-7.trinn 
  • Barn i familier med alvorlig sykdom eller sosiale vansker  
  • Barn av aleneforeldre i arbeid eller utdanning 

Åpningstider

Breivikbotn SFO har åpningstid skoledager fra etter skoletid og fram til kl.15:30.

Hasvik SFO har åpningstid skoledager 07:30-08:30, samt fra etter skoletid og fram til 15:30.

Sørvær SFO har åpningstid skoledager 07:15-08:15 i barnehagens lokaler, samt i skolens lokaler fra etter skoletid og fram til kl. 16:00.

SFO er åpen 7 av skolens planleggingsdager/feriedager og er annonsert i skoleruta. Det tilbys ikke SFO plass i forbindelse med skolens jule- og påskeferie, samt SFOs planleggingsdager.