Representanter fra Arbeiderpartiet

Eva D. Husby Ordfører
Lars Hustad Varaordfører (UAH)
Heidi Helene Engfelt

Representant fra Senterpartiet

Kjell Gunnar Johansen

Vararepresentanter for Arbeiderpartiet:

Helene Arnesen
Jon-Atle Bjørnø
Siv Olsen Gamst
Edd Børre Pedersen
Snorre Sjursen (UAH)

Vararepresentanter for Høyre:

Trude Caroline C. Halvorsen
Steinar G. Christensen

Vararepresentanter for Senterpartiet

Hege Soløy-Sørensen
Andreas Fagerheim