Kommunale hjelpetiltak

Foreldreveiledning  

Familieveiledere tilbyr foreldreveiledning tilpasset familiens behov. Veiledningen kan foregå individuelt, i grupper, hjemme, eller hos barnevernstjenesten.  Veiledningen kan utføres av barneverntjenestens ansatte eller andre eksterne. Vurderes ut ifra familiens behov.   

Besøkshjem  

Et besøkshjem tar imot barn eller ungdom inntil hver tredje helg. Det er et frivillig hjelpetiltak og skal være en støtte til barn og familier som har særlige behov. Et besøkshjem kan også være avlastning for fosterhjem.  

Familieråd   

Et familieråd er et møte i familiens nettverk. På møtet er det familien og deres nettverk som skal finne løsninger og lage en plan som kan gjøre at barnet og familien får det bedre.   

Fosterhjem eller institusjon  

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på og gir omsorg til barn og ungdom som ikke kan bo hjemme. En institusjon kan også ta vare på og gi omsorg til ungdommer som ikke kan bo hjemme. 

Råd og veiledning

Støttekontakt

Hjelpetiltak fra statlig barnevern

Dersom en familie har behov for tiltak som kommunen ikke kan tilby lokalt, kan det hentes inn tiltak fra statlig barnevern (Bufetat). Det statlige barnevernet yter hjelp til den kommunale tjenesten når barn flyttes ut av hjemmet og rekruttering og formidling av fosterhjem. I tillegg til dette kan statlig barnevern (Bufetat) bidra med spesialiserte tiltak.

Oversikt over tiltak:

Senter for foreldre og barn   

Sentrene er frivillige hjelpetiltak for familier som har eller venter barn. Sentrene gir støtte og veiledning til familiene. Familien bor i en leilighet ved senteret i en begrenset periode. 

Marte Meo  

Målet med metoden er å styrke samspillet mellom barnet og dets omsorgspersoner. Man bruker film aktivt i arbeidet, for å gi gode og konstruktive tilbakemeldinger på det man ønsker å se mer av. 

Les mer om Marte Meo-metoden ved å klikke på lenken her.

Circle of security parenting (COS) 

Dette er et opplæringsprogram hvor foreldre får veiledning for å bedre forstå sine barns behov og signaler, og hvordan man kan møte disse behovene.   

Les mer om Circle of security ved å klikke på lenken her.

Parent Management Training Oregon (PMTO) 

Målet med dette programmet er at foreldre og barn skal gjenopprette en positiv relasjon til hverandre. Programmet legges opp trinnvis med konkrete oppgaver underveis. 

Les mer om Parent Management Training ved å klikke på lenken her.

Aggression Replacement Training (ART) 

Mange barn og unge bruker aggresjon eller tilbaketrekning i møte med andre mennesker. Gjennom ART lærer barn og unge hvordan de kan redusere eget sinne, og hvordan de kan ta inn andres perspektiver og forståelse.   

Les mer om Aggression Replacement Training ved å klikke på lenken her.

Multisystemisk terapi (MST) 

MST er et tiltak for familier som har en ungdom med atferdsproblemer. Det kan dreie seg om utfordringer hjemme, på skolen, eller knyttet til rus og kriminalitet. Sammen med terapeuter jobber vi med å finne årsaken til den utagerende atferden, og tilbyr hjelp og behandling for den. 

Les mer om multisystemisk terapi ved å klikke på lenken her. 

 

For uttømmende informasjon om Barnevernets hjelpetiltak les mer på ungsinn.no