Representantskapet

Representant: Kjell Gunnar Johansen

Vararepresentant: Lars Hustad