Jakt på Sørøya - foto: Anne Olsen-Ryum
Jakt på Sørøya - foto: Anne Olsen-Ryum

Jakt på Sørøya

Høsting av naturens overskudd har alltid vært viktig for folket på Sørøya. Jaktutbyttet gir et viktig tilskudd til kostholdet samtidig som man finner glede i naturopplevelsene, rekreasjonen og spenningen ved det å jakte.

Jakta er med andre ord en viktig del av vår identitet og kultur, og den bidrar til bedre helse og trivsel. Sørøya er kjent for sin rype - og harebestand, og i jakttida er det mange jegere som finner veien til den grønne øya i nord.

Jakt på Sørøya - foto: Anne Olsen-Ryum
Jakt på Sørøya - foto: Anne Olsen-Ryum

Rypejakt

Rypejakta foregår i perioden 10.9. til 15.3, og er en av de mest utbredte høstrekreasjonene i Finnmark. På Sørøya jakter man både på fjellrype og lirype:

Fjellrype

Fjellrypa finnes i alpine fjellområder i hele landet. En voksen fjellrype veier 400-500 gram og er noe mindre enn lirypene. Om sommeren er fjellrypa gråspraglet, og livnærer seg på vier, bær og forskjellige urter. Om vinteren spiser den krekling og bjørk.

Lirype

Lirypa finnes i fjellområder i hele landet. En voksen lirype veier 500-600 gram. Om sommeren er lirypa brunspraglet, og spiser vier- og bærlyngskudd og forskjellige urter og bær. Insekter er viktig kyllingføde de første dagene.

Om vinteren livnærer lirypa seg på bjørkeskudd og rakler. Rypejakt med stående fuglehund er den mest populære jaktformen. Dette går i korthet ut på at hunden løper foran jegeren i terrenget og søker etter spor av viltet. Det er viktig å gå slik at hunden får vinden eller værdraget mot seg.

Hare - foto: Anne Olsen-Ryum
Hare - foto: Anne Olsen-Ryum

Harejakt

Etter krigen ble det i likhet med andre øyer i Finnmark satt ut hare på Sørøya. Noen steder døde bestanden ut i løpet av kort tid, men på Sørøya økte harestammen raskt. Årsaken til det er først og fremst at haren ikke har noen naturlige fiender her . Det er smått med store rovfugler bortsett fra fiskeørn, og den er dårlig skikket til å fangste på levende landdyr. Det finnes heller ikke rev på Sørøya.
 
En periode var det en eventyrlig harebestand på Sørøya. Det var ikke uvanlig å se store flokker av dyr like ved veien, og jegerne kunne felle utrolig mange dyr i løpet av en helg. Sørøya ble da i likhet med Rolvsøy kjent som en av de lukrative hareøyene i nord. Harestammen på Rolvsøy ble faktisk så stor at den brukte opp vinterbeitet, og en del dyr må ha sultet ihjel. På det verste gnog de utmagrede dyrene på panelet på husene for å stille sulten.
 
Også på Sørøya har det vært en markert nedgang i harestammen, spesielt etter vinterene 1997 og 2000 da harebestanden hadde problemer med å finne mat på grunn av store mengder snø. Da var det ikke uvanlig å observere hare helt nede i bygda, og mange fikk skader på hagebuskene fordi haren i mangel av annen mat gikk løs på dem.
 
Harejakt foregår i likhet med rypejakt i perioden 10.9. til 15.3. Den mest gunstige perioden for harejakt på Sørøya synes å være i slutten av jaktsesongen som går til 15. mars. Da begynner dagene å bli lange og lyse igjen, det er gjerne lite snø eller helt bart. Snøen som ligger er gjerne så hardpakket at ski er unødvendig.
 
Jaktforholdene kan i denne perioden være nesten fullkomne. Det største fortrinnet er at man kan jakte effektivt uten hund. Her er det de fleste steder helt bart, og total mangel på rev og rovfugl. Harene finner man dermed i åpent terreng slik at de kan skytes med hagle i uttaket, eller med rifle når de setter seg etter en rask sprint.

Innlandsfiske på Sørøya

Sørøya er mest kjent for sitt eventyrlige havfiske. Dette er omtalt andre steder på denne hjemmesiden. På Sørøya er det imidlertid også anslagsvis tusen vann med ørret og røye. Her er det flotte forhold for både sluk- og fluefiske. Juni, juli og august regnes for å være den beste tiden for innlandsfiske. Ørretfiske kan foregå til langt ut i september, mens røyefiske er best til midten av august.