Selskapet er etablert med et egenkapitalfond der hver kommune har bidratt med eierandel etter forholdsmessig beregning av antall innbyggere i kommunen.

Det er innført kildesortering i kommunene.

Hvorfor kildesortere?

Stadig større mengder avfall er i ferd med å bli et alvorlig miljøproblem i Norge. Også i Finnmark øker avfallsmengdene. Samtidig har ny kunnskap gjort oss oppmerksomme på hvor farlig mye av avfallet er for miljøet dersom det ikke håndteres på riktig måte.

Nye statlige lover og regler om hvordan avfallet skal håndteres skal sikre at framtidige generasjoner kan boltre seg med rent vann, rikt dyreliv og planteliv. Kildesortering av avfallet er et viktig tiltak for å nå målene staten har satt. Innen 2010 skal 75 % av avfallet gjenvinnes. I 2003 ble det gjenvunnet 57,7 %.

Omlaststasjon

Vefas IKS har etablert en omlaststasjon i Hasvik for mottak av annen type avfall enn husholdningsavfallet. Omlaststasjonenes virksomhetsområde er mottak av forbruksavfall/grovavfall fra husholdninger og mindre bedrifter.

Stasjonene skal være et servicetilbud for mottak av ekstraordinært forbruksavfall / grovavfall fra husholdninger og næringsliv. Det er ikke tillatt å levere avfallsfraksjoner som det finnes egne ordninger for som plast, matavfall, papir, kartong, glass og blikk osv.

Åpningstid: Torsdager fra kl 13.00 til kl 18.00.

Lurer du på noe?

De fleste henvendelser skal rettes mot Vefas IKS kundeservice, med unntak av særskilte oppgaver som henting av søppeldunk på døren. Henvendelser som Vefas IKS ordner er:

  • Bytte av dunk (140L, 240L og 360L)
  • Kompostering
  • Fritids/ekstra sekk
  • Leie konteiner

For utfyllende tilbud av tjenester av Vefas IKS, klikk på denne lenken markert i blått.