Hasvik kommunevåpen

Oppdatert informasjon om Covid-19 - mandag 26. oktober

Det er ikke registrert ny smitte i Hasvik kommune.

26. oktober 2020 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Kunngjøring

Kommunal planstrategi for perioden 2020 - 2023

Hasvik kommunestyre vedtok i møte den 22.10.2020 kommunal planstrategi for perioden 2020-2023. 

26. oktober 2020 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Varsel om oppstart og forslag til planprogram for kommuneplanens areal- og kystsoneplan

Hasvik kommune varsler oppstart av arbeid med revisjon av kommuneplanens areal- og kystsoneplan jf. Plan og bygningsloven § 11-12. 

23. oktober 2020 Les mer ››
Logo - Skatteetaten[2]

Skatteetaten overtar ansvaret for skatteoppkreveroppgavene

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag.

23. oktober 2020 Les mer ››

Ekstrajobb - Snørydding

Snørydding i Sørvær Barnehage og Sørvær skole

29. september 2020 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Lærer

Hasvik kommune har ledig et 100 % vikariat som lærer ved Sørvær oppvekstsenter.

21. oktober 2020 Les mer på jobborge.no ››