Hasvik kommunevåpen

Oppdatert informasjon om Covid-19 - fredag 16. april

Det er ikke påvist nyr tilfeller av Covid-19 i Hasvik kommune siden 8. januar.

16. april 2021 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Onsdag 28. april 2021 kl. 12.00

Møte vedrørende revisjon av kommuneplanens arealdel 2020-2032

I forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel 2020-2032, inviterer Hasvik kommune næringslivet til et møte.

16. april 2021 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Informasjon fra biblioteket

Strikk og lytt

Mandag 19.april kl 18.00 prøver biblioteket igjen å arrangere "Strikk og lytt" på biblioteket

15. april 2021 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Informasjon om koronavaksinering i Hasvik kommune

Status for koronavaksinering til og med uke 15 i Hasvik kommune .

07. april 2021 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Søknadsfrist 12. april 2021

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter – Hasvik kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i tråd med prop.79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien, tildelt Hasvik kommune kr. 264 637,-.

07. april 2021 Les mer ››
Landmåling

28 april er fristen for rekvisisjon av kartforretning

Frist for innsending av rekvisisjon av kartforretning settes til Onsdag 28 april 2021. 

03. januar 2017 Les mer ››