• Brann: 110
  • Politi: 112
  • Ambulanse: 113
  • Politi: 02800
  • Legevakt utenom kontortid: 116 117 alternativt 78 97 00 90
  • Akuttberedskap barnevern: 45 39 69 08
  • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
  • Hjelpetelefon for seksuelt misbrukte: 800 57000
  • Vakttelefon teknisk: 90 86 10 00
  • Veterinærvakttjenesten: 90 41 41 31
  • Giftinformasjon: 22 59 13 00