Ta kontakt

Hvis du er usikker på om bekymringen du har er alvorlig nok, kan du snakke med oss anonymt å få råd om hva du skal gjøre videre. Alle offentlige ansatte har plikt til å melde fra hvis de er bekymret for barn eller ungdom. Offentlig ansatte kan ikke være anonyme. 

Voksne kan også ta kontakt om man selv står i en krevende livssituasjon/omsorgsoppgave. Barneverntjenesten kan starte en undersøkelse etter å ha mottatt bekymringsmelding eller ved søknad om bistand. 

Ring barneverntjenesten på telefon 78 45 27 00
Barnevernvakta utenfor ordinær arbeidstid på telefon 45 39 69 08
Alarmtelefon for barn og unge er gratis, telefon 116 111

Slik kan du sende oss bekymringsmelding

Dersom du er offentlig ansatt eller fagperson med taushets- og meldeplikt, bruker du skjemaet bekymringsmelding for offentlige meldere. Skjemaet finner du her eller under Dokumenter nederst i artikkelen. 

Privatpersoner kan også melde bekymring til barneverntjenesten, og kan gjøre dette anonymt. 

 

Når vi får en bekymringsmelding, skal vi innen en uke avgjøre om vi skal undersøke saken. En undersøkelse varer som regel i tre måneder. I løpet av den tiden skal vi i samarbeid med barnet og familien finne ut om det er behov for hjelp fra barneverntjenesten. 

På grunn av personvernhensyn må skjema sendes per post, ikke via e-post. Skjema for privat melder finner du her eller under Dokumenter nederst i artikkelen. 

Bekymringsmelding kan sendes til:

Hasvik kommune v/ barneverntjenesten
Postboks 43
9593, Breivikbotn