Breivikbotn havn 2018
Breivikbotn havn 2018

Innseiling og miljøforhold

Innseilingen til Breivikbotn fiskerihavn er åpen og grei. Havnen er beskyttet av en 250 m lang molo mot vest og en kortere, 50 m lang molo i nordøst. Navigerbar innseilingsbredde mellom moloene er ca. 80 m.

Havnebassengets størrelse er ca. 40 dekar med vanndybder i ytre del på 6-7 m og i indre del på 2-4 m.

Vinterstid kan det i kuldeperioder være fare for isdannelse i havna. Slik isdannelse kan være skadelig for fartøyene som trafikkerer havna.

Breivikbotn fiskerihavn – Lillehavet (Illustrasjon: Dr. Techn. Olav Olsen AS)
Breivikbotn fiskerihavn – Lillehavet (Illustrasjon: Dr. Techn. Olav Olsen AS)

Havnearealet i Breivikbotn fiskerihavn - Lillehavet

Kystverket har utvidet havnearealet i Breivikbotn fiskerihavn gjennom en utbygging av Lillehavet.

Tiltaket består av to deler; utbygging og merking.

Utbyggingen omfatter utdyping, bygging av molo, fyllinger og båtopptrekk, deponering av overskuddsmasser, samt omlegging av vann og avløp. Havneanlegget ble ferdigstilt i 2021. Flytebrygge på 126m ble montert høsten 2021. Anlegget ble tatt i bruk oktober 2021.

Merkingen som består av oppføring av navigasjonsinnretninger for å markere innseilingen ble utført i 2022.