Dagens eldreråd ble valgt av kommunestyret 21.11.2019 i sak 68/2019.

Medlemmer i Eldrerådet

Leder: Jan S. Olsen (A)
Nestleder: Britt Seppola (A)
Medlem: Eva Sætrum (Pensjonistforeningen)
Medlem: Kjell Johansen (Sp) (valgt i kommunestyret 20.09.22 i sak 35/2022)
Medlem: Elizabeth H. Karlsen (H)

Varamedlemmer

Ada Karlsen (A)
Ann Gamst (Pensjonistforeningen)     
Steinar Furøy (Sp)  
Rigmor Einan (H)